Høringer

LO har levert svar på NOU 2018:13 fra Kunnskapsdepartementet (KD). EL og IT Forbundet har substansielle merknader til saken.
EL og IT Forbundet har, i brev av 8. august 2019, avgitt høringssvar på endringer i plan- og bygningsloven.
EL og IT Forbundets innspill er laget i samarbeid med forbundets IKT-utvalg.
EL og IT Forbundet har kommentert enkelte av punktene i Samferdselsdepartementets høring.
EL og IT Forbundet har levert dette høringsnotatet om en kompetansereform for arbeidslivet og oppfordrer Stortinget om å vedta representantforslaget.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) har besvart Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 22. januar i år. EL og IT Forbundet støtter LOs høringsuttalelse.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) har sendt svar på høringen til Equinor. Svaret er utformet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til høyring NOU 2018:17 “Klimarisiko og norsk økonomi”. Innspill fra EL og IT Forbundet er tatt med i LOs høringssvar.
Landsorganisasjonen i Norge har svart på en høring fra Luftfartstilsynet om endringer i securityregelverket. Innspill fra EL og IT Forbundet er ivaretatt i høringsuttalelsen.
EL og IT Forbundet støtter LOs høringssvar til Skattedirektoratet.
Samferdselsdepartementet foreslår endringer i ekomloven og ekomforskriften.
EL og IT Forbundet har behandlet høring om forslag til endring i opplæringsloven om kvensk og yrkesopplæringsnemnder.
EL og IT Forbundet har sendt innspill til Justisdepartementets høring om endringer i personopplysningsloven mv
LO har mottatt ovennevnte høring til uttalelse fra Olje- og energidepartementet. EL og IT Forbundet har deltatt i utformingen av høringssvaret.
LO viser til nevnte høring fra Olje- og energidepartementet. EL og IT Forbundet har deltatt i utformingen av høringssvaret.
EL og IT Forbundet har sendt innspill til LO om denne høringen fra Arbeids- og sosialdepartementet.
EL og IT Forbundet har levert disse innspillene til høring i utdannings- og forskningskomiteen 23. oktober 2018.
EL og IT Forbundet har levert disse innspillene til høring den 23. oktober 2018 i Stortingets energi- og miljøkomité.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til nevnte høring fra Equinor. Høringssvaret er utarbeidet sammen med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.
EL og IT Forbundet har levert disse innspillene til høring 16. oktober 2018 i Stortingets arbeids- og sosialkomité.
EL og IT Forbundet har levert disse innspillene til høring 16. oktober 2018 i Stortingets finanskomité.
LO har mottatt ovennevnte utredning fra AkerBP på høring. Svaret er utformet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Industri Energi og Fellesforbundet.
LO viser til høringen fra Faroe Petroleum. Høringssvaret er utarbeidet sammen med Industri Energi, EL og IT Forbundet og Fellesforbundet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.