Høringer

EL og IT Forbundet støtter konklusjonen fra strømprisutvalget om at en sterk kraftbalanse er den viktigste forutsetningen for å sikre konkurransedyktige og stabile kraftpriser i framtiden.
Forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring fra Luftfartstilsynet. EL og IT Forbundet har levert innspill til høringen.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) har besvart høringen fra Gassco. Høringssvaret er utarbeidet sammen med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte utredning mottatt fra Kulturdepartementet. EL og IT Forbundet har levert innspill til høringen.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til høringen fra Aker BP. Høringssvaret er laget i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.
EL og IT Forbundets svar på høring fra reguleringsmyndigheten for Energi – RME i NVE. Høringen gjelder utjevning av nettleie.
Kommunal og moderniseringsdepartementet om forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag.
EL og IT Forbundets svar på Finansdepartementets utredning om skattlegging av vannkraftverk.
Representantforslag 12 S (2019–2020) fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) har svart på høring fra A/S Norske Shell. Høringssvaret er utarbeidet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.
EL og IT Forbundet har levert innspill til LO for nevnte høring. Forbundets innspill er ivaretatt i LOs svar til Kunnskapsdepartementet.
EL og IT Forbundet har sendt innspill LO om høring om fritt skolevalg til videregående skole. Forbundets innspill er ivaretatt i LOs svar til Utdanningsdirektoratet.
EL og IT Forbundet har sendt innspill til LO for nevnte høring. Forbundets innspill er ivaretatt i høringssvaret til Kunnskapsdepartementet.
LO har levert høringssvar til Utdanningsdepartementet og forbundet har levert innspill til svaret.
EL og IT Forbundets høringssvar til endringer i ekomloven og ekomforskriften fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
EL og IT Forbundet har sendt innspill til LO om endring i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte arbeidstakere – tiltak for å bedre kunne håndheve brudd på opplysningsplikten
I høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementets nedsatt utvalg, er det fremmet 24 forslag. EL og IT Forbundet har satt inn kommentarer i kursiv under hvert forslag.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) har sendt svar på høringen til Equinor. Svaret er utformet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.
Arbeidstilsynet har sendt ut på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. EL og IT Forbundet har levert innspill til høringen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.