Høringssvar: Energi

EL og IT Forbundet støtter konklusjonen fra strømprisutvalget om at en sterk kraftbalanse er den viktigste forutsetningen for å sikre konkurransedyktige og stabile kraftpriser i framtiden.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) har besvart høringen fra Gassco. Høringssvaret er utarbeidet sammen med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til høringen fra Aker BP. Høringssvaret er laget i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.
EL og IT Forbundets svar på høring fra reguleringsmyndigheten for Energi – RME i NVE. Høringen gjelder utjevning av nettleie.
EL og IT Forbundets svar på Finansdepartementets utredning om skattlegging av vannkraftverk.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) har svart på høring fra A/S Norske Shell. Høringssvaret er utarbeidet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) har sendt svar på høringen til Equinor. Svaret er utformet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) har sendt svar på høringen til Equinor. Svaret er utformet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.
LO har mottatt ovennevnte høring til uttalelse fra Olje- og energidepartementet. EL og IT Forbundet har deltatt i utformingen av høringssvaret.
LO viser til nevnte høring fra Olje- og energidepartementet. EL og IT Forbundet har deltatt i utformingen av høringssvaret.
EL og IT Forbundet har levert disse innspillene til høring den 23. oktober 2018 i Stortingets energi- og miljøkomité.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til nevnte høring fra Equinor. Høringssvaret er utarbeidet sammen med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.
LO har mottatt ovennevnte utredning fra AkerBP på høring. Svaret er utformet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Industri Energi og Fellesforbundet.
LO viser til høringen fra Faroe Petroleum. Høringssvaret er utarbeidet sammen med Industri Energi, EL og IT Forbundet og Fellesforbundet.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt ovennevnte høring til uttalelse av NVE. Høringssvaret er laget i samarbeid med EL og IT Forbundet, Industri Energi og Fellesforbundet
LO har mottatt ovennevnte forslag til program for konsekvensutredning av et mottaksanlegg og CO2-lagringsanlegg av Statoil. Høringssvaret er laget i samarbeid med EL og IT Forbundet, Industri Energi o
Landsorganisasjonen i Norge (LO) høringssvar til Norges vassdrags- og energidirektorat er utformet sammen med EL og IT Forbundet.
Datert 2. mars 2018. Landsorganisasjonen i Norge (LO) har levert svar på høring fra Wintershal Norge om Nova-feltet. Høringssvaret er laget i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Indus

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.