Forbundet mener

Forbundets politikk og prioriteringer vedtas i de forskjellige arenaene i organisasjonen, med handlingsprogrammet som sentral premissleverandør.

Handlingsprogram 2023-2027

EL og IT Forbundets handlingsprogram vedtas av landsmøtet og inneholder forbundets overordnede politiske målsettinger.

Uttalelser

Formelle uttalelser fra organisasjonens organer.

Høringer

Her er forbundets nyeste høringssvar og høringssvar fra LO der forbundet har bidratt.