Tariff og lønn

Her finner du informasjon rundt alle våre oppgjør, tariffavtaler og hovedavtaler. Disse sidene er fortsatt under utvikling, så mangler kan forekomme.

Oppgjør

På denne siden finner du informasjon rundt tariff-forhandlingene forbundet er del av, enten direkte eller indirekte.

Tariffavtaler

EL og IT Forbundet er part i flere tariffavtaler. På denne siden finner du oversikt over alle avtalene.

Hovedavtaler

EL og IT Forbundet er del av flere hovedavtaler. På denne siden finner du en oversikt over alle.