Medlemskap og fordeler

For de aller fleste er arbeidslivet godt, men ikke ta det for gitt. Det har blitt slik fordi mange er med i en fagforening. Trygge lønns- og arbeidsvilkår sikres kun gjennom fagforeningens tilstedeværelse. Som medlem bidrar du til at disse vilkårene ivaretas, både i bedriften du arbeider, og ved å legge til rette for forbundets arbeid med gode rammevilkår.

Medlemsfordeler

Kurs og konferanser

Gjennom ditt medlemskap får du tilgang på en rekke spennende kurs, møter og konferanser. Ved deltakelse dekker forbundet alle utgifter samt tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende satser.

Tariffavtaler

Trygge lønns- og arbeidsvilkår sikres kun gjennom fagforeningens tilstedeværelse. Som medlem bidrar du til at disse vilkårene ivaretas.

Forsikringer

EL og IT Forbundet har som en av sine viktigste medlemsfordeler en rekke kollektive forsikringsordninger.

Ansatte sentralt og lokalt som er klare til å hjelpe deg

EL og IT Forbundet har ansatte og tillitsvalgte i hele landet som hjelper deg om du f.eks. blir usaklig oppsagt eller ved andre problemer i arbeidsforholdet.

Støtte til utdanning

Gjennom medlemskap i EL og IT Forbundet, og tilknytning til overenskomster, kan du dra nytte av flere ulike typer utdanningsfond.

Fradrag på skatten

Alle som betaler fagforeningskontingent kan trekke fra inntil 7.700 kroner i skattepliktig inntekt. Les mer på skatteetaten.no