Medlemskap og fordeler

For de aller fleste er arbeidslivet godt, men ikke ta det for gitt. Det har blitt slik fordi mange er med i en fagforening.
Trygge lønns- og arbeidsvilkår sikres kun gjennom fagforeningens tilstedeværelse. Som medlem bidrar du til at disse vilkårene ivaretas, både i bedriften du arbeider, og ved å legge til rette for forbundets arbeid med gode rammevilkår.

Medlemsfordeler

Gjennom ditt medlemskap får du tilgang på en rekke spennende kurs, møter og konferanser. Ved deltakelse dekker forbundet alle utgifter samt tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende satser.
Trygge lønns- og arbeidsvilkår sikres kun gjennom fagforeningens tilstedeværelse. Som medlem bidrar du til at disse vilkårene ivaretas.
EL og IT Forbundet har som en av sine viktigste medlemsfordeler en rekke kollektive forsikringsordninger.
EL og IT Forbundet har ansatte og tillitsvalgte i hele landet som hjelper deg om du f.eks. blir usaklig oppsagt eller ved andre problemer i arbeidsforholdet.
Gjennom medlemskap i EL og IT Forbundet, og tilknytning til overenskomster, kan du dra nytte av flere ulike typer utdanningsfond.
Alle som betaler fagforeningskontingent kan trekke fra inntil 7.700 kroner i skattepliktig inntekt. Les mer på skatteetaten.no

Medlemskap hos oss gir deg mange medlemsfordeler!

LOfavør er våre medlemmers eget fordelsprogram, og eid av LO Forbundene i felleskap, og det gir deg mange flere fordeler.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.