Støtte til utdanning

Gjennom medlemskap i EL og IT Forbundet, og tilknytning til overenskomster, kan du dra nytte av flere ulike typer utdanningsfond.
Fondet er videreføring av to tidligere fond, William Andersen minnefond og Bjarne Klafstad minnefond.
Tar du utdanning, og kommer inn under Hovedtariffavtalen i staten eller overenskomster i Spekter, kan du få støtte fra LO Stat.
EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) har et eget utdanningsfond, ELBUS.
Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.