Utdanningsfond LO

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet.

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet, og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og ett års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidatkurs etter § 3-5 i Opplæringsloven.

Helårsstudium (2 semestre)
Helårsstudium på hel- og deltid inntil: Inntil 13 500 kroner per studieår.
Søknadsfrist for studieåret 2021/2022: Som følger av koronapandemien er det ikke satt frist for dette skoleåret. 

Andre kurs
Praksiskandidatkurs § 3-5: Inntil 10 500  kroner per skoleår.
Kortere kurs: Inntil 4 000 kroner per studieår.
AOFs lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler: 10 500 kroner per skoleår.

Hvordan gå fram

Søknaden må fremmes før, eller mens, studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve, anses denne som avslutning av studiet.
Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest tre uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk, på www.utdanningsfond.lo.no og blir behandlet én gang i måneden.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.