Tillitsvalgt og verneombud

Tillitsvalgte og verneombud møter en rekke ulike problemstillinger i sitt virke i klubb, fagforening eller distrikt. EL og IT Forbundet har nyttige verktøy som kan brukes for de ulike nivåer.
Tillitsvalgte møter en rekke ulike problemstillinger i sitt virke i klubb, fagforening eller distrikt. EL og IT Forbundet har nyttige verktøy som kan brukes for de ulike nivåer.
Verneombud har en viktig rolle innen en virksomhets verne- og miljøarbeid. Her finner du nyttige verktøy og informasjon som du kan bruke i ditt arbeid.
Her finner du ressurser og hjelpedokumenter for arbeid i fagforeninger og klubber.
Forbundets formål med de vedtatte retningslinjene er å hindre seksuell trakassering i egne rekker, og å ha gode rutiner når det oppdages. Lykkes vi med dette, blir vi en sterkere og bedre organisasjon
Hvis alle hadde vervet to nye medlemmer, ville vi ha blitt en av Norges største fagforeninger, men det avhenger av deg. Her finner du ressurser som kan hjelpe deg i vervearbeidet.
Vi har laget og bidratt ulike rapporter og analyser om temaer som angår vårt arbeid. Disse gir nyttig bakgrunnsinformasjon som forbundet bygger sine standpunkt og arbeid på.

Web2Print

Tillitsvalgte og lokale organisasjonsledd kan selv bestille trykksaker som vervebrosjyrer og markedsmateriell – med tilpasset lokalt innhold. Det kan velges mellom trykking hos LO Media eller lokalt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.