Tillitsvalgt og verneombud

Tillitsvalgte og verneombud møter en rekke ulike problemstillinger i sitt virke i klubb, fagforening eller distrikt. EL og IT Forbundet har nyttige verktøy som kan brukes for de ulike nivåer.

Tillitsvalgt

Tillitsvalgte møter en rekke ulike problemstillinger i sitt virke i klubb, fagforening eller distrikt. EL og IT Forbundet har nyttige verktøy som kan brukes for de ulike nivåer.

Verneombud

Verneombud har en viktig rolle innen en virksomhets verne- og miljøarbeid. Her finner du nyttige verktøy og informasjon som du kan bruke i ditt arbeid.

Distrikter, fagforeninger og klubber

Her finner du ressurser og hjelpedokumenter for arbeid i fagforeninger og klubber.

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Forbundets formål med de vedtatte retningslinjene er å hindre seksuell trakassering i egne rekker, og å ha gode rutiner når det oppdages. Lykkes vi med dette, blir vi en sterkere og bedre organisasjon

Kampanjer

Her finner du forbundets kampanje-materiale

Verving

Hvis alle hadde vervet to nye medlemmer, ville vi ha blitt en av Norges største fagforeninger, men det avhenger av deg. Her finner du ressurser som kan hjelpe deg i vervearbeidet.

Rapporter og analyser

Vi har laget og bidratt ulike rapporter og analyser om temaer som angår vårt arbeid. Disse gir nyttig bakgrunnsinformasjon som forbundet bygger sine standpunkt og arbeid på.