Verneombud

Verneombud har en viktig rolle innen en virksomhets verne- og miljøarbeid. Her finner du nyttige verktøy og informasjon som du kan bruke i ditt arbeid.

Stopp seksuell trakassering

EL og IT Forbundets medlemmer arbeider på bygge­ plasser og oljeplattformer, på kontorer, i grøfter, sjakter og sentraler, i master på høyfjellet og hos kunder i private hjem.
Vi kjemper sammen for gode lønns­ og arbeidsvilkår. Under finner du våre retningslinjer mot seksuell trakassering og informasjonsbrosjyre.

Besøk temaside: Retningslinjer mot seksuell trakassering.

Varslerveileder

EL og IT Forbundet fikk som oppdrag av HMS-konferansen 2017 å lage en varslingsveileder for klubbene. Ønsket er å synliggjøre de utfordringer som følger med varsling og som kan få store personlige konsekvenser om varslingen blir behandlet på en dårlig og feil måte.

Les mer: Varslerveileder.

Gravid og trygg på jobben

Tilrettelegging, retningslinjer til deg, arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud.

Les mer: Gravid og trygg på jobben.

Veiledere og skjemaer

Nyttige hefter i HMS-arbeidet