Tillitsvalgt

Tillitsvalgte møter en rekke ulike problemstillinger i sitt virke i klubb, fagforening eller distrikt. EL og IT Forbundet har nyttige verktøy som kan brukes for de ulike nivåer.

Håndbok for tillitsvalgte

Denne håndboka er først og fremst ment å gi tillitsvalgte etter vedtektene, og hovedavtalen, et enkelt hjelpemiddel. Håndboka gir et innblikk i saker som tillitsvalgte naturlig kommer i befatning med. Den gir ikke alle detaljer og dybdekunnskap, men sammen med lov- og avtaleverket vil du ha et godt grunnlag for å gjøre en god jobb for medlemmene.

Les mer: Håndbok for tillitsvalgte.

Stopp seksuell trakassering

EL og IT Forbundets medlemmer arbeider på bygge­ plasser og oljeplattformer, på kontorer, i grøfter, sjakter og sentraler, i master på høyfjellet og hos kunder i private hjem.
Vi kjemper sammen for gode lønns­ og arbeidsvilkår. Under finner du våre retningslinjer mot seksuell trakassering og informasjonsbrosjyre.

Besøk temaside: Retningslinjer mot seksuell trakassering.

Glød – Digitalt opplæringsprogram for nye tillitsvalgte

En av forbundets viktigste medlemsfordeler er dyktige og skolerte tillitsvalgte som bidrar til et trygt arbeidsliv og ivaretar sine medlemmers interesser ute på arbeidsplassene.

Les mer: Glød – Digitalt opplæringsprogram for nye tillitsvalgte.

Arbeidstid og gjennomsnittsberegning

Alle innarbeidings- og rotasjonsordninger som inneholder en daglig arbeidstid utover 10 timer, skal godkjennes av EL og IT Forbundet/LO (fagforening med innstillingsrett iht. AML § 10-12 fjerde ledd). Vi har samlet ulike avtaler, skjemaer og maler for en slik søknad.

Besøk temaside: Arbeidstid og gjennomsnittsberegning.

Permitteringer, oppsigelser og konkurser

Ressurser for deg som tillitsvalgt som du kan bruke ved permitteringer, oppsigelser og konkurser.

Besøk temaside: Permitteringer, oppsigelser og konkurser.

Veiledere om fast ansettelser og innleie

I 2019 kom der endringer i Arbeidsmiljøloven. Lovendringene innebar innstramning for både bemanningsbransjen og bedrifter som ønsker å leie inn arbeidskraft.

Besøk temasiden: Innleie.

Tapt arbeidsfortjeneste og støtte til barnepass

EL og IT Forbundet yter støtte til barnepass/dekker tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte/medlemmer som deltar på forbundets aktiviteter som kurs, konferanser, forbundsstyremøter og landsstyremøter.

Les mer: Satsen for tapt arbeidsfortjeneste/støtte til barnepass.

Veileder for streikekomiteer

Denne veilederen er laget for deg som har ansvar for planlegging og gjennomføring av en eventuell streik i forbindelse med tarifforhandlinger. Veilederen gjelder for alle forbundets tariffområder.

Les mer: Veileder for streikekomiteer.

Hefte om konfliktforberedelser

Dette heftet gir et generelt overblikk og råd om hvordan du som tillitsvalgt kan møte en potensiell konflikt mest mulig forberedt. Den er utarbeidet på grunnlag av gjeldende regler, og erfaringer fra tidligere streiker.  Noen av bestemmelsene vil naturlig nok variere noe mellom de forskjellige hovedavtalene.

Heftet vil være nyttig lesning uavhengig om du skal møte en konflikt eller ikke, og vi anbefaler særlig seksjonene om «konflikter» og «kollektive oppsigelser i hovedavtalene».

Les mer: Konfliktforberedelse.

Varslerveileder

EL og IT Forbundet fikk som oppdrag av HMS-konferansen 2017 å lage en varslingsveileder for klubbene. Ønsket er å synliggjøre de utfordringer som følger med varsling og som kan få store personlige konsekvenser om varslingen blir behandlet på en dårlig og feil måte.

Les mer: Varslerveileder.

Taushetserklæring

Taushetserklæring for lokale tillitsvalgte i EL og IT Forbundet

Last ned her: Taushetserklæring.