Ressurser: Tillitsvalgte i Spekter-området

Kompetanseutviklingsveileder

Veilederen er først og fremst ment som et verktøy for ledere og tillitsvalgte i arbeidet med kompetanse- utvikling i den enkelte virksomhet. Betydningen av kompetanse og kompetanseutvikling øker. Det er derfor viktig at det utvikles gode tiltak for de ansatte for å sikre kompetansen virksomhetene vil trenge i fremtiden. Gjennom veilederen skal ledere og tillitsvalgte kunne finne tips og råd til hvordan de kan arbeide systematisk og målrettet med kompetanseutvikling.

Les og last ned: Veileder kompetanseutvikling

Veien til gode prosesser ved behov for permitteringer i virksomheten

Om en virksomhet befinner seg i en situasjon der permitteringer av de ansatte kan være nødvendig, står både ansatte, ledere og tillitsvalgte i en krevende situasjon.

Les mer: Veien til gode prosesser ved behov for permitteringer i virksomheten

Retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger i helseforetak i overenskomstområde 10 – EL og IT Forbundet

Formålet med retningslinjene er å sikre en prosess som gjør at partene på B-delsnivå kan gjennomføre reelle forhandlinger.
Retningslinjene gjelder for lokale forhandlinger i forbindelse med lønnsforhandlinger i helseforetakene.

Les mer: Retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger i helseforetak i overenskomstområde 10 – EL og IT Forbundet