Ressurser: Tillitsvalgte i Spekter-området

Kompetanseutviklingsveileder

Veilederen er først og fremst ment som et verktøy for ledere og tillitsvalgte i arbeidet med kompetanse- utvikling i den enkelte virksomhet. Betydningen av kompetanse og kompetanseutvikling øker. Det er derfor viktig at det utvikles gode tiltak for de ansatte for å sikre kompetansen virksomhetene vil trenge i fremtiden. Gjennom veilederen skal ledere og tillitsvalgte kunne finne tips og råd til hvordan de kan arbeide systematisk og målrettet med kompetanseutvikling.

Les og last ned: Veileder kompetanseutvikling

Veien til gode prosesser ved behov for permitteringer i virksomheten

Om en virksomhet befinner seg i en situasjon der permitteringer av de ansatte kan være nødvendig, står både ansatte, ledere og tillitsvalgte i en krevende situasjon.

Les mer: Veien til gode prosesser ved behov for permitteringer i virksomheten

Retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger i helseforetak i overenskomstområde 10 – EL og IT Forbundet

Formålet med retningslinjene er å sikre en prosess som gjør at partene på B-delsnivå kan gjennomføre reelle forhandlinger.
Retningslinjene gjelder for lokale forhandlinger i forbindelse med lønnsforhandlinger i helseforetakene.

Les mer: Retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger i helseforetak i overenskomstområde 10 – EL og IT Forbundet

Relevante artikler

For tillitsvalgte innen spekterområde 10
For tillitsvalgte innen spekterområde 11 og 12
For tillitsvalgte innen spekterområde 4 – 9

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.