Utdanningsfond Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) har et eget utdanningsfond, ELBUS.

Kursene og utdanningen det søkes støtte for må gjennomføres av lærekrefter med pedagogisk kompetanse for å sikre en profesjonell gjennomføring og dokumentasjon av kursene.

Stønadssummen per dag er 2 235 kroner. Det gis støtte for inntil ti arbeidsdager per kalenderår, totalt 22 350 kroner.
Stipendet utbetales som lønn og det blir derfor trukket skatt. Feriepenger kommer i tillegg og utbetales året etter at stipendet er utbetalt.

Du kan få støtte til

Opplæringstiltak som har til hensikt å heve arbeidstakernes omstillingsevne generelt og spesielt mot relaterte elektrofag og særskilte næringer innen bransjen.
Eksempler på hva det gis støtte til:

  • Fagkurs knyttet til den enkels fagbrev/yrke, som arbeidsgiver ikke dekker. (Det må dokumenteres at man har søkt arbeidsgiver om støtte)
  • Nytt fagbrev, som arbeidsgiver ikke dekker. (Det må dokumenteres at man har søkt arbeidsgiver om støtte)
  • Relevant fagskoleutdanning (10 dager per år, i inntil tre skoleår)
  • Yrkesfaglærerutdanning (Bachelor) (10 dager per år, i inntil tre skoleår)

Medlemmer som har behov for norskkurs, kan søke om støtte både til kursavgift og tapt arbeidsfortjeneste. Det samlede stønadsbeløpet kan ikke overstige kr. 22 350,-

Dette får man ikke støtte til

Medlemmer som er arbeidsledige

Arbeidsledige medlemmer som jobbet i en bedrift bundet av Landsoverenskomsten for Elektrofag før de ble arbeidsledige, kan søke om å få dekket andre type kurs enn det som er nevnt tidligere. Disse kan også få dekket kurs som man ellers ikke kan få støtte for.

Medlemmer som jobber i rotasjon eller turnus

Medlemmer som jobber i rotasjon eller turnus, og tar kurs/utdanning i friperioder, kan få dekket andre utgifter enn tapt lønn. Det samlede stønadsbeløpet kan ikke overstige kr. 22 350,-

Hvordan søke og søknadsfrist

Søknader sendes inn via «min side», på elogit.no, og være sendt inn før kurset/skoleåret er ferdig.
Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

Kontakt

Bilde av Heidi Lie