LO Stats utdanningsstipend

Tar du utdanning, og kommer inn under Hovedtariffavtalen i staten eller overenskomster i Spekter, kan du få støtte fra LO Stat.

LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Pengene er avkastning fra LO Stats eget utdanningsfond. Stipendet gis til enkeltmedlemmer med minimum 1 års medlemskap,  på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter. Søknadsfristen for studieåret 2019/2020 er 1. september 2019 og 15. januar 2020. Dette gjelder både hel- og korttidsstudier. Søknader innkommet etter 15.januar 2020 blir avslått.

I studieåret 2019/2020 er satsene på stipend henholdsvis 2 000 kroner for kortere utdanning og 6 000 kroner for lengre utdanning.

Kontakt

Evelyn Schei Tautra
Kontaktperson LO Stat
Telefon: +47 230 68 308 / +47 93 02 61 62

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.