Andre medlemskap

Pensjonistmedlemmer

Når du blir pensjonist, betaler du kun for forsikringspakken som du har i medlemskapet fra før. Etter fylte 75 år er medlemskapet gratis, med unntak for frivillige forsikringer.

Prisene finner du her: Forsikringer.

Merk at når medlemmet er over 60 år er Uføre- og ektefelleforsikringen en dødsfallforsikring som gir en utbetaling til medlemmets etterlatte på 2,5 x grunnbeløpet (G).

Arbeidsledige

Det kan etter vedtektene gis fritak for kontingent for visse situasjoner som arbeidsledighet, uførhet, militærtjeneste osv.
Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Er du medlem som skal ut i utdanning?

For å beholde alle forsikringene, rettigheter når det gjelder ulike stipend og andre fordeler er det viktig at du ikke går over til vanlig studentmedlemskap.

Eksisterende medlemmer som starter på en fulltidsutdanning får forsikringspakken til rabattert pris.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å velge riktig medlemskap.

Relevante artikler

Fondet er videreføring av to tidligere fond, William Andersen minnefond og Bjarne Klafstad minnefond.
Retningslinjer og informasjon for kurs og konferanser i EL og IT Forbundet. (Vedtatt i forbundsstyremøte 3. desember 2019)
Gjennom ditt medlemskap får du tilgang på en rekke spennende kurs, møter og konferanser. Ved deltakelse dekker forbundet alle utgifter samt tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende satser.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.