Retningslinjer

Retningslinjer og informasjon for kurs og konferanser i EL og IT Forbundet (Vedtatt i forbundsstyremøte 3. desember 2019)

Påmelding/avmelding

 • EL og IT Forbundet dekker reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende satser. Husk tapt arbeidsfortjeneste må alltid dokumenteres ved levering av reiseregning.
 • Det organisasjonsleddet som melder på deltaker, skal oppgi deltakerens medlemsnummer.
 • Avtal med arbeidsgiver om permisjon før du melder deg på kurs.
 • Ved avmelding etter påmeldingsfrist eller ved uteblivelse fra kurs og konferanser, vil det organisasjonsleddet som er ansvarlig for din påmelding bli belastet de faktiske kostnadene. Som for eksempel flyreise, overnatting, dag pakke og middag. Dersom det foreligger årsaker som gjør det vanskelig å delta, eksempelvis sykdom eller andre tvingende grunner utenfor deltakerens kontroll som inntreffer før oppstart, må forholdene dokumenteres. Sykemelding gir forbundet refusjon av påførte utgifter gjennom LO ’s felles forsikringsordning.

Bestilling av flybilletter og annen transport

 • Du sender henvendelse til reisebyrået pr. epost eller post, med avganger som passer til start og avslutning
 • Rimeligste reiserute tur/retur skal benyttes.
 • Billettene skal bestilles så tidlig som mulig, på grunn av kostnader.
 • Dersom fly ikke er et alternativ for deltagere med særlig lange avstander, må det innhentes forhåndsgodkjenning hos oppgitt kontaktpersonen, ved bruk av egen bil.

Diverse

 • Dersom du ikke har oppdatert profil på MinSide, må du sende inn følgende informasjon: Navn, mailadresse og kontonummer til oppgitt e- post adresse i invitasjon. Du vil motta en lenke fra Visma som viser gir deg nødvendig informasjon og veiledning samt skjema for registrering av dine utgifter i forbindelse med reise. Det vil i tillegg bli gitt en orientering fra kurs/konferanseansvarlig i denne sammenheng.
 • Blir du forsinket, gi beskjed til oppgitt kontaktperson jf. invitasjonen.
 • Har du spesielle matbehov eller allergi gi beskjed til kurs/konferanseansvarlig før oppstart, slik at det kan legges til rette for alternativ.
 • Ekstra overnatting på hotell på grunn av lang reisevei, eller mangel på offentlig kommunikasjon, må forhåndsgodkjennelse av kurs/konferanseansvarlig.
 • Støtte til barnepass EL og IT Forbundet yter støtte til barnepass for tillitsvalgte/medlemmer som deltar på forbundets aktiviteter som kurs, konferanser, forbundsstyremøter og landsstyremøter.
 • Disse retningslinjer skal legges ved alle invitasjoner til kurs/konferanser.
 • Forbundsstyret kan vedta endringer i retningslinjer for kurs og konferanser.

Relevante artikler

Fondet er videreføring av to tidligere fond, William Andersen minnefond og Bjarne Klafstad minnefond.
Gjennom ditt medlemskap får du tilgang på en rekke spennende kurs, møter og konferanser. Ved deltakelse dekker forbundet alle utgifter samt tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende satser.
Konferansen avholdes en gang i året, og tar for seg forskjellige temaer knyttet til etterutdanning for LOK-området, både organisatoriske og faglige tema blir normalt behandlet på disse konferansene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.