Forsikringer

EL og IT Forbundet har som en av sine viktigste medlemsfordeler en rekke kollektive forsikringsordninger.

Det er forsikringer som dekker innbo og løsøre i hjemmet og som dekker deg og din familie på reiser i hele verden, samt forsikringer som gir utbetaling ved død og arbeidsuførhet.

Ved innmelding i forbundet vil du automatisk bli omfattet av det vi kaller for «stor forsikringspakke» som består av: LOfavør grunnforsikring, LOfavør Innboforsikring, LOfavør Reiseforsikring og Uføre- og ektefelleforsikring

Medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) og Heisoverenskomsten har i tillegg LOfavør Fritidsulykkesforsikring inkludert.

Pris

Stor forsikringspakke koster totalt 618 kroner per måned fra 1. januar 2024, og kommer i tillegg til medlemskontingenten. Minste forsikringspakke koster 132 kroner per måned, forutsatt reservasjon av forsikringer med denne muligheten.

LOfavør grunnforsikring

LOfavør Grunnforsikring

EL og IT Forbundet, gjennom LOfavør Grunnforsikring, sørger for at etterlatte får økonomisk støtte ved dødsfall, uansett dødsårsak. Det innebærer en engangsutbetaling ved dødsfall som omfatter både deg som medlem, din ektefelle/samboer, samt hjemmeboende og ugifte barn under 21 år.

Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha, og er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst.

Forbundets pris for denne forsikringen er 37 kroner per måned i 2024, men ved fylte 75 år blir forsikringen gratis og varer livet ut.

Les mer hos LOfavør

LOfavør Innboforsikring

Du har Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt.

Har du innboforsikring i et annet selskap, bør du si opp denne, for selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Forsikringen koster 95 kroner per måned i 2024, men ved fylte 75 år blir forsikringen gratis og varer livet ut.

Les mer hos LOfavør

LOfavør Reiseforsikring

Alle som skal ut å reise trenger en god reiseforsikring, og det for du gjennom medlemskap hos oss.
Med LOfavør Reiseforsikring er du og familien din forsikret på alle typer reiser, hele året.

For medlemmer under 67 år koster reiseforsikringen 113 kroner per måned, for medlemmer over koster det  139 kroner per måned.

Les mer hos LOfavør

Merk: Medlemmer kan reservere seg, men du kan kun angre en gang.
Ta kontakt med oss hvis du ønsker å reservere deg.

Uføre- og ektefelleforsikring

Dette er en føreforsikring for medlemmer under 60 år som er fullt arbeidsdyktige, og som ikke har fått utbetalt full uføreerstatning.

Medlemmer under 60 år som ikke oppfyller kravene til uføreforsikring, og medlemmer over 60 år, har en dødsfallsforsikring. Det er også en dødsfallsforsikring for din ektefelle, samboer eller registrert partner.

Forsikringen opphører ved fylte 67 år, og koster 373 kroner i 2024.

Les mer om denne forsikringen

Merk: Medlemmer som enten er nyinnmeldt, over 60 år eller er uføre under 60 år har mulighet til å reservere seg. Husk at gjenopptakelse av denne vil kreve egenerklæring.


Frivillig livsforsikring

Uføre- og ektefelleforsikringen gir ikke erstatning hvis du som arbeidsdyktig medlem skulle falle fra før fylte 60 år. Men du har mulighet for å tegne en frivillig livsforsikring i tillegg, slik at du også er dekket ved død.

Les mer om denne forsikringen