Frivillig livsforsikring

Dødsrisikoforsikring for deg som medlem under 60 år.

Uføre- og ektefelleforsikringen gir ikke erstatning hvis du som arbeidsdyktig medlem skulle falle fra før fylte 60 år. Men du har mulighet for å tegne en frivillig livsforsikring i tillegg, slik at du også er dekket ved død.

Ved å bli med på denne frivillige gruppeforsikringen sikrer du også etterlatte ved eget dødsfall. Forsikringen utbetales hvis du dør som følge av sykdom eller ulykke. Forsikringssummen er 5 G.

Etter du fyller 51 år reduseres forsikringssummen med 0,25 G per år.

Etter du fyller 60 år er du forsikret for 2,5 G ved død på Uføre- og ektefelleforsikringen.

Forsikringen koster 134 kroner per måned i 2024.

Ønsker du å tegne deg, kan du ta kontakt med oss.

Polisenr: GRP046527

Relevante artikler

Fondet er videreføring av to tidligere fond, William Andersen minnefond og Bjarne Klafstad minnefond.
Retningslinjer og informasjon for kurs og konferanser i EL og IT Forbundet. (Vedtatt i forbundsstyremøte 3. desember 2019)
Gjennom ditt medlemskap får du tilgang på en rekke spennende kurs, møter og konferanser. Ved deltakelse dekker forbundet alle utgifter samt tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende satser.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.