LOfavør Fritidsulykkesforsikring

Forsikringen gir deg erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Gjelder for deg som er, eller har vært omfattet, av Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) eller Heisoverenskomsten. Forsikringen betales av LO.

Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben.
LOfavør fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden i hele verden og gjelder for medlemmet. Forsikringen gjelder fram til fylte 70 år. Den dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
Polisenr: GRP007709

Forsikringen dekker

  • Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet eller død. Med varig medisinsk invaliditet menes livsvarig skade på kroppen, eller tap av kroppsdeler, sanser eller nedsatt funksjon i disse.
  • Behandlingsutgifter til lege, tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av folketrygden eller fra annet hold, med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet.
  • Dekker deg som medlem.

Egenandel

Det er 1 000 kroner i egenandel ved behandlingsutgifter.

Begrensninger

Vi gjør oppmerksom på at visse begrensninger gjelder for forsikringen, for eksempel for en del sports- og risikoaktiviteter.
Les vilkårene for mer informasjon.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.