Konsekvensutredning – videreutvikling og drift av Hodfeltet

Publisert: 21.01.20
(Endret: 09.12.21)
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til høringen fra Aker BP. Høringssvaret er laget i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.

LO støtter en videreutvikling av feltet. LO vil understreke betydningen av at operatøren bestreber seg på å tilrettelegge for at norske aktører kan sikres oppdragene i prosjektet.

LO forutsetter at arbeidstakermedvirkning er blitt og blir ivaretatt i alle faser av prosjektet.

LO vil minne om at maritime oppdrag i norske farvann må basere seg på norske tariffavtaler. Bruk av rederier med fartøy registrert i det norske ordinære registeret sikrer dette.

LO forutsetter at arbeidet utføres av aktører som er bundet av landsomfattende norske tariffavtaler.

Den støtten næringen trenger for å sikres gode langsiktige rammebetingelser henger sammen med den aktiviteten og sysselsettingen næringen skaper i Norge.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.