Konsekvensutredning – videreutvikling og drift av Hodfeltet

- innholdet kan være utdatert

LO støtter en videreutvikling av feltet. LO vil understreke betydningen av at operatøren bestreber seg på å tilrettelegge for at norske aktører kan sikres oppdragene i prosjektet. LO forutsetter at arbeidstakermedvirkning er blitt og blir ivaretatt i alle faser av prosjektet. LO vil minne om at maritime oppdrag i norske farvann må basere seg på norske tariffavtaler. Bruk av rederier med fartøy registrert i det norske ordinære registeret sikrer dette. LO forutsetter at arbeidet utføres av aktører som er bundet av landsomfattende norske tariffavtaler. Den støtten næringen trenger for å sikres gode langsiktige rammebetingelser henger sammen med den aktiviteten og sysselsettingen næringen skaper i Norge.