Høringssvar: Økonomi

EL og IT Forbundets svar på Finansdepartementets utredning om skattlegging av vannkraftverk.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til høyring NOU 2018:17 “Klimarisiko og norsk økonomi”. Innspill fra EL og IT Forbundet er tatt med i LOs høringssvar.
EL og IT Forbundet støtter LOs høringssvar til Skattedirektoratet.
EL og IT Forbundet har levert disse innspillene til høring 16. oktober 2018 i Stortingets finanskomité.
LO har levert høringssvar til Finansdepartementets utredning om “Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon”. EL og IT Forbundet tilslutter seg LOs svar.
EL og IT Forbundet mener fremtidig modeller for offentlig finansiering av NRK må sikre et reklamefritt, redaksjonelt fritt og allsidig medietilbud, inkludert nyhetsdekning over hele landet.
EU-Kommisjonen har sendt ut en høring om innføring av tjenestepass som skal gjelde i hele EU/EØS området.
En regulering av kjøp av digitale ytelser er positivt siden det kan bidra til å gi større klarhet og forutsigbarhet for forbruker på et område som i hovedsak er ulovfestet i norsk rett i dag.
EL og IT Forbundet har utarbeidet høringssvar til forslag til langsiktig strategi for Altinn.
EL og IT Forbundet har avgitt høringssvar til endringer i lov om Innovasjon Norge.
EL og IT Forbudet har mottatt brev fra LO ang. høring om bestemmelsene i ny forskrift om offentlige anskaffelser og vil her gi våre innspill til departementets forslag.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.