Fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet ønsker en offentlig finansiering av NRK som er;

  1. Teknologinøytral. For å sikre en fremtidig finansiering av NRK må alternative plattformer inkluderes i betalingsgrunnlaget, slik at det omfatter både lineære og ikke-lineære medietjenester. Det bør likevel være nedre grense for billedkvalitet eller oppløsning som utløser betalingsplikten/bidraget, slik at for eksempel enkle mobil­telefoner og nettbrett for lesing av tekst ikke omfattes.
  2. Sosial. En teknologinøytral finansiering vil før til at flere vil bidra til finansieringen av NRK, noe som kan gi økte inntekter. Noe av inntektene bør brukes til å gi enkelte grupper helt eller delvis fritak.
  3. Sikre et reklamefritt, redaksjonelt fritt og allsidig medietilbud, inkludert nyhetsdekning over hele landet.


Vi mener disse hensynene kan ivaretas med utgangpunkt i en eller flere av de ulike finansieringsmodellene som ekspertgruppene har vurdert i sin rapport.