Budsjetthøring i finanskomiteen: Ta krafta i bruk

Publisert: 24.10.17
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet pekte på to forhold da det i dag deltok i budsjetthøring i finanskomiteen i Stortinget.

Den første saken var regjeringens forslag om å øke skatten på vannkraft og bruk av elektrisitet. Vannkraften er ryggraden i kraftsystemet, noe alle partier er enige om. Norge har over 1 500 vannkraftverk som leverer 96 prosent av strømmen vår. Men selv om vannet varer evig, så varer ikke kraftverket enig. Nær halvparten av kapasiteten ble bygget for over 50 år siden.

I Energimeldingen skrev regjeringen at “reinvesteringsbehovet de neste 40 årene for om lag 85 prosent av produksjonskapasiteten anslås til om lag 110 milliarder kroner”.

I dag ser vi at mange prosjekter innen rehabilitering og opprusting av vannkraftverk bli avlyst eller utsatt, og regjeringens økning av skattetrykket på vannkraftnæringen er et dårlig bidrag i denne sammenhengen.

EL og IT Forbundet ba derfor Stortinget om å la grunnrenteskatten for vannkraft bli stående på dagens nivå, samtidig som skjermingsretten økes og justeres for årlig inflasjon. Dette er også formidlet gjennom et felles brev (oppdatert) fra blant annet Energi Norge, Norsk Industri og Bellona til finanskomiteen.

Den andre saken EL og IT Forbundet ba Stortinget se på er bilavgiftene. Budsjettforslaget øker avgiftene på store elbiler, blant annet varebiler og familiebiler – som er biltyper vi må få utslippsfrie om vi skal nå klimamålene. Avgiftsøkningen har blitt kalt Tesla-avgiften, men handler ikke først og fremst om Tesla. Dersom det i 2025 kun skal selges nullutslippsbiler i Norge, så må vi stimulere til flere større elbiler som passer for familier, bedrifter og andre med behov for store biler. Derfor ba EL og IT Forbundet Stortinget om å beholde fritaket for engangsavgift for elbiler og den gunstige beskatningen av elektriske firmabiler, som også er foreslått fjernet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.