forslag til langsiktig strategi for Altinn

- innholdet kan være utdatert

Altinn mot 2025, et tidsspenn bortimot like langt som eksistensen til plattformen pr. dato. Målet må være robust og som ikke øker risikoen i forhold til løsning. I dag har Altinn 35 etater og 3 kommuner i sin portefølje. Størst er skatteetaten. Altinn utgjør en sentral del av felles nasjonal IKT infrastruktur. Målsettingen er at det skal satses på digitale tjenester i adskillig større målestokk. Regjeringens ambisjon er at tjenesten skal være for både innbyggere og kommuner. Det skal alltid være et sentralt virkemiddel for offentlig sektor. Den overorda målsettingen genererer en rekke spørsmål, alt fra strategi til forretningsmodell. Et av spørsmålene er hvilken posisjon skal den ha til konkurrenter, spesielt til private leverandører. EL og IT Forbundet mener at strategien kan være ambisiøs spesielt ved å utvide målgruppen til kommunesektoren og være en pådriver for digitalisering av offentlig sektor. Dersom tjenesten skal konverteres til helsesektoren, må sikkerhetsnivået harmoniseres. Portaluavhengighet må tas i bruk slik at brukerne ikke må flytte mellom ulike nettsteder.Det er viktig at funksjonalitet ikke lanseres før den er grundig testet. Stabilitet i tjenesten hva som gjelder oppetid og feilretting er svært viktig. Funksjonaliteten må forbedres i henhold til vedlegg og betalingshåndtering. Nyutvikling av tjenester må ikke resultere i mindre ressursbruk og ustabilitet til eksisterende brukere.Tid og kostnad må ikke være styrende slik at det forringer kvaliteten. Kompetansen må være god