Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2019 prop. 1 s (2018-2019)

Publisert: 16.10.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har levert disse innspillene til høring 16. oktober 2018 i Stortingets finanskomité.

EL og IT Forbundet er et LO-forbund for ansatte innen IKT, energi og elektrobransjen. Vi ber finanskomiteen om følgende i behandlingen av budsjettet:

Bra med redusert El-avgift

Regjeringen foreslår å redusere avgiften på elektrisk kraft reelt med ett øre per kWh. Det vil i så fall være første gang på 16 år at avgiften reduseres. De siste ti årene har EL-avgiften økt med 60 prosent – mer enn det dobbelte av prisveksten i samme periode, ifølge Energi Norge.

EL og IT Forbundet har bedt om reduksjon i mange år, og er veldig fornøyd med at det nå ser ut til å skje. El-avgiften er en avgift på et forbruk vi ønsker mer av, nemlig ren kraft. Reduksjonen er et bidrag til elektrifisering av samfunnet, noe som er viktig av hensyn til klimaet.

Skatteøkningen for fornybarnæringen bør avvises

Grunnrenteskattesatsen for vannkraften foreslås økt fra 35,7 til 37 prosent. Det svekker vannkraften og fører til avlyste, reduserte, eller utsatte oppgraderinger av verkene. Dette har en samlet bransje påpekt flere ganger, og den har også vist til mange eksempler på konsekvensene av skattleggingen.

Norges vassdrags- og energidirektorat har anslått et reinvesteringsbehov på 45 milliarder kroner fram mot 2030.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som vurderer hele skatteregimet på kraftsektoren. Dette utvalget skal levere sine anbefalinger innen 1. oktober 2019. Hovedoppgaven er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren. EL og IT Forbundet mener derfor i det minste at Stortinget bør vente med ytterligere skatteskjerpelser i påvente av utvalgets arbeid.

Behov for flere arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som vurderer hele skatteregimet på kraftsektoren. Dette utvalget skal levere sine anbefalinger innen 1. oktober 2019. Hovedoppgaven er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren. EL og IT Forbundet mener derfor i det minste at Stortinget bør vente med ytterligere skatteskjerpelser i påvente av utvalgets arbeid.

I denne situasjonen blir det feil å kutte i tiltak som kan få flere i jobb. EL og IT Forbundet mener derfor at antall tiltaksplasser bør opprettholdes på 2018-nivå. I tillegg bør opplærings- og utdanningstiltak prioriteres høyere, og det bør satses mer på regionale karriereveiledningssentra.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.