Høringssvar: IKT/Digitalisering

EL og IT Forbundets høringssvar til endringer i ekomloven og ekomforskriften fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
EL og IT Forbundets innspill er laget i samarbeid med forbundets IKT-utvalg.
EL og IT Forbundet har behandlet høringen av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar og ønsker å gi enkelte anbefalinger i vårt høringssvar. Svaret er sendt som innspill til LOs
Forbundet har avgitt høringssvar til “Digital sårbarhet – sikkert samfunn – NOU 2015:13”.
EL og IT Forbundet har utarbeidet høringssvar til forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.