Høringssvar: Kommune

Kommunal og moderniseringsdepartementet om forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag.
EL og IT Forbundets høringssvar til endringer i ekomloven og ekomforskriften fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
EL og IT Forbundet har, i brev av 8. august 2019, avgitt høringssvar på endringer i plan- og bygningsloven.
EL og IT Forbundets innspill er laget i samarbeid med forbundets IKT-utvalg.
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt ut høring om endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
EL og IT Forbundet ønsker å kommentere høringen vedr. opprettelse av et seriøsitetsregister som Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å opprette.
Forbundet har kommentarer til punkt 13 om bedre og enklere tilgang til stedfestet formasjon om endringer i grunnen i høringen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
EL & IT Forbundet har avgitt høringssvar til endringer i lov om Innovasjon Norge. Forbundet mener nåværende eierstruktur må videreføres.
EL og IT Forbundet mener at kutt i småkommunetilskuddet er et forsøk på å tvinge gjennom en kommunereform. Det vil bli mest dramatisk for de kommuner som velger å være små.
EL og IT Forbundet har utarbeidet høringssvar til etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.