Forslag til ny § 14-4 annet ledd i byggteknisk forskrift (TEK17)

Publisert: 24.04.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt ut høring om endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Denne forskriften har vært behandlet i flere runder med økning av kravene fra 50 til 60 prosent for å dekke energifleksible varmesystemer. Med å skjerpe kravene til at 80 prosent av varmebehovet skal dekkes av energifleksible varmesystem, så kan dette i seg selv gi negative utfordringer. Kostnader vil alltid være en viktig faktor og økte krav kan gi mindre muligheter for ny teknologi.

Behov for fleksibilitet

Norge har store svingninger i temperatur mellom sommer og vinter. Sterk begrensning i løsninger vil kunne medføre at det som er god kilde til oppvarming ikke er beste løsning til avkjøling. Ønsket er å få best mulig energieffektivitet og da trengs det også fleksibilitet.

Kreve dokumentasjon av utbygger

Dagens byggeteknikk og byggeregler gir lavere energibehov. Norge burde bli bedre på å ta i bruk ny teknologi for å spare energi. Her må en passe på at ikke byggeregler kommer i konflikt med ny teknologi. Utbygger burde bli pålagt å dokumentere best mulig utnyttelse av energifleksibelt varmesystem og beholde 60 prosent regelen for bygg over 1000 m2.

Direkte vannvarme framfor bereder

Skal man ta hensyn til energieffektivisering, vil direkte vannvarmer i stedet for dagens varmtvannsbereder eller kjele gi stor gevinst. Man slipper lange transportveier med varmtvannsrør som sammen med hurtig oppvarming gir mindre risiko for legionella. Vannvarmer tar mye mindre plass og vil frigjøre areal som store varmtvannstanker eller kjeler utgjør. Dette stemmer godt med beregningene Asplan Viak har gjort, hvor oppvarming av tappevann i boligblokk utgjør den største prosenten av det totale oppvarmingsbehovet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.