Forbundet deltok på stortingshøring om IKT-sikkerhet 16. januar 2018

Publisert: 16.01.18
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Et nytt kjernenett og økt kompetanse var hovedpunkter da EL og IT Forbundet presenterte sine meninger om “Meld. St. (2016-2017) IKT-sikkerhet – Et felles ansvar” for Justiskomiteen i dag.
Forbundet støtter etableringen av en pilot for et alternativt kjernenett i Norge. Per i dag har vi kun Telenors nasjonale nett og det baserer seg på Telenors infrastruktur. Andre tilbydere er derfor avhengig av det ene nettet, som EL og IT Forbundet mener utgjør en sårbarhet.
Også innen energiforsyningen er det avdekke utfordringer om IKT-sårbarhet. Det viser NVE-rapporten “Informasjonssikkerhetstilstanden i energiforsyningen” fra 2017.
EL og IT Forbundet mener at økt kompetanse og bedre tilgang til ansatte med IKT-kunnskap er ett av de viktigste tiltakene for å redusere sårbarheten. Det må skje ved å få flere studieplasser i IT-utdanning og sterkere fagmiljøer.
Forbundet påpeker at IKT-kompetansen i Norge må styrkes på generelt nivå, også innen sikkerhet. IKT-sikkerhet må få en sentral plass i IKT-bachelorgrader og i elektrofagene, i tillegg til økt kapasitet i masterutdanning.
Et annet poeng i presentasjon var behovet for digitalt grenseforsvar, men at dette ikke må gå på bekostning av personvernet.
Vidar Hennum, nestleder i EL og IT Forbundet, måtte melde forfall til høringen på grunn av snøkaoset på Østlandet. Kommunikasjonssjef Robert Kippe (bildet) og forbundssekretær Torbjørn Sundal steppet inn.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.