Høringssvar: Justis

EL og IT Forbundet har sendt innspill til Justisdepartementets høring om endringer i personopplysningsloven mv
Forbundet har svart på en høring fra DSB om nåværende forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
LO har levert høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet om ny personopplysningslov.
EL og IT Forbundet har behandlet høringen av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar og ønsker å gi enkelte anbefalinger i vårt høringssvar. Svaret er sendt som innspill til LOs
EL og IT Forbundet synes det er positivt at DSB/NEK ønsker å sette et større fokus på el-sikkerhet i et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv.
Forbundet har avgitt høringssvar til “Digital sårbarhet – sikkert samfunn – NOU 2015:13”.
EL og IT Forbundet har utarbeidet høringssvar til forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.