Høringssvar: Justis

Default Featured Image

Endringer i personopplysningsloven mv.

EL og IT Forbundet har sendt innspill til Justisdepartementets høring om endringer i personopplysningsloven mv

Høring om sikker IKT-infrastruktur i helseforetak

Representantforslag om å be regjeringen definere grunnleggende IKT-infrastruktur i helseforetakene inn under sikkerhetsloven. Helseopplysningene til Norges befolkning lagres og håndteres digitalt og omhandler alt mulig: fødsler, aborter, utredning om psykiske lidelser, kjønnssykdommer og din leges kommentarer om din helse. Dette er informasjon man nødig vil dele av egen fri vilje. Antall hackerangrep mot Norge øker […]

Default Featured Image

Forslag til endring av FEK

Forbundet har svart på en høring fra DSB om nåværende forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Forbundet deltok på stortingshøring om IKT-sikkerhet 16. januar 2018

Et nytt kjernenett og økt kompetanse var hovedpunkter da EL og IT Forbundet presenterte sine meninger om «Meld. St. (2016-2017) IKT-sikkerhet – Et felles ansvar» for Justiskomiteen i dag. Forbundet støtter etableringen av en pilot for et alternativt kjernenett i Norge. Per i dag har vi kun Telenors nasjonale nett og det baserer seg på Telenors […]

Default Featured Image

Gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

LO har levert høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet om ny personopplysningslov.

Default Featured Image

Høringssvar til Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar

EL og IT Forbundet har behandlet høringen av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar og ønsker å gi enkelte anbefalinger i vårt høringssvar. Svaret er sendt som innspill til LOs

Default Featured Image

Høring: Vår elektriske fremtid

EL og IT Forbundet synes det er positivt at DSB/NEK ønsker å sette et større fokus på el-sikkerhet i et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv.

Default Featured Image

Digital sårbarhet – Sikkert samfunn

Forbundet har avgitt høringssvar til «Digital sårbarhet – sikkert samfunn – NOU 2015:13».

Default Featured Image

Forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift

EL og IT Forbundet har utarbeidet høringssvar til forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift.

Datalagringsdirektivet: En trussel mot personvernet

EL og IT Forbundet er sterkt bekymret for presset mot personvernet i alle deler av samfunnet, herunder det offentlige rom, privatlivet og arbeidslivet. I dagens digitaliserte samfunn lagres det allerede enorme mengder med personlige opplysninger og informasjon. Med en fortsatt og forventet utvikling av de digitale lagringsmuligheter forsterkes dette presset i en kontinuerlig prosess, heter det […]