Høring: Vår elektriske fremtid

Publisert: 01.05.16
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet synes det er positivt at DSB/NEK ønsker å sette et større fokus på el-sikkerhet i et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv.
Vi synes rapporten tar for seg mange viktige områder og adresserer en del av de utfordringer og muligheter som ligger i vår elektriske fremtid.
Det er noen områder vi har spilt inn til prosjektet i «dialogmøtet» (lag 1) som vi gjerne skulle sett var omtalt i rapporten. Vi kommenterer dette i kommentardokumentet som fulgte høringen. Men vi ser også at mange av de områdene vi er opptatt av, er tatt med i rapporten. Det er vi selvsagt glad for.

EL og IT Forbundet har sendt den ut i lokalorganisasjonen vår for kommentarer. Tilbakemeldingene kritiserer tidsfrister som er satt i prosjektet. Vi mener et så omfattende og viktig prosjekt bør planlegges slik at man ikke får så korte behandlingsfrister at flere ikke finner tid til å studere forslaget. Dette er uheldig og bør ikke forekomme, med mindre det er helt bestemte frister for videre politisk behandling for eksempel. Det har vi ikke oppfattet er tilfelle her.

EL og IT organiserer arbeidstakere i nærmest alle sektorer som omtales i rapporten. Vi er derfor opptatt av både arbeidstakerperspektivet i den elektriske fremtiden og av den teknologiske utviklingen som skjer fortløpende. Dette må tas i bruk på en sikker og fornuftig måte. Vi ser også at de forskjellige teknologiene smelter mer og mer sammen og kommer til å by på en del nye utfordringer, både faglig og organisatorisk.

EL og IT er opptatt av rekruttering til alle elektrofagene. Vi ser en økende gjennomsnittsalder i de fleste elektrofagene og samtidig et altfor lite fokus på nyrekruttering og utdanning av nye fagarbeidere i enkelte fag. Vi ønsker å beholde elektrokompetansen i Norge og savner tiltak i den forbindelse. Vi ser at myndighetene frykter at vi kan komme til å mangle 90 000 fagarbeidere i Norge om 10-15 år hvis ikke vi øker inntaket av lærlinger i arbeidslivet. Dette vil også få konsekvenser for elektrofagene, og vi tror det i såfall kan få konsekvenser for el-sikkerheten her i landet.

EL og IT er selvsagt opptatt av hvor viktig kompetanse er for å sikre at samfunnet kan bruke elektriske energi på en trygg og pålitelig måte. Vi må derfor hele tiden ha fokus på en  kompetanseutvikling som følger den teknologiske utviklingen. Vi må ha et regelverk som sikrer en minimumsstandard for de som skal jobbe med den farlige varen som elektrisitet faktisk er. Vi må ha en kompetanse både på leder og fagarbeidernivå som sikrer el-sikkerhet, forsyningssikkerhet, kommunikasjonssikkerhet, datasikkerhet, personsikkerhet, brannsikkerhet for å nevne noen.

EL og IT er bekymret for fokuset på dette fra myndighetene, vi ser at det i dag brukes alt for lite offentlige ressurser på området elsikkerhet. Dette vet vi mange av de viktigste aktørene i elektrobransjen er opptatt av, og vi bidrar gjerne til å reise denne problemstillingen overfor politiske og bevilgende myndigheter.

Vi mener rapporten om vår elektriske fremtid er en meget god rapport for å påpeke behovet for økte investeringer og bevilgninger til arbeidet med elsikkerhet i Norge.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.