Høringssvar: Samferdsel

Default Featured Image

Utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner visse områder med særlig risiko

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring fra Luftfartstilsynet. EL og IT Forbundet har levert innspill til høringen.

Default Featured Image

Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

EL og IT Forbundet har kommentert enkelte av punktene i Samferdselsdepartementets høring.

Default Featured Image

Endringer i regelverket om sikkerhet i luftfarten

Landsorganisasjonen i Norge har svart på en høring fra Luftfartstilsynet om endringer i securityregelverket. Innspill fra EL og IT Forbundet er ivaretatt i høringsuttalelsen.

Default Featured Image

Forslag til endringer i ekomloven om pristaksregulering av internasjonale samtaler og sms

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i ekomloven og ekomforskriften.