Høringssvar: Samferdsel

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring fra Luftfartstilsynet. EL og IT Forbundet har levert innspill til høringen.
EL og IT Forbundet har kommentert enkelte av punktene i Samferdselsdepartementets høring.
Landsorganisasjonen i Norge har svart på en høring fra Luftfartstilsynet om endringer i securityregelverket. Innspill fra EL og IT Forbundet er ivaretatt i høringsuttalelsen.
Samferdselsdepartementet foreslår endringer i ekomloven og ekomforskriften.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.