Forslag til endringer i ekomloven om pristaksregulering av internasjonale samtaler og sms

Publisert: 15.01.19
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i ekomloven og ekomforskriften.

Forslaget gjelder ny bestemmelse i ekomloven hvor myndigheten gis hjemmel til å fortsette maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området.

De nærmere detaljene for maksimalprisregulering foreslås fastsatt i utkast til ny bestemmelse i ekomforskriften.

Videre foreslås det inntatt hjemmel i ekomloven til å sanksjonere brudd på maksimalprisreguleringen med overtredelsesgebyr.

Kap. 3. Sanksjoner ved overtredelse

Departementet vurderer/opererer med to reaksjonsformer.

EL og IT Forbundet mener det må velges én av de to. Det mest nærliggende er å gå for overtredelsesgebyr og da med mulighet til å kunne sette det slik at en kan inndra hele den uregelmessige fortjenesten. Likevel slik at en også kan ilegge gebyr når det er påvist uregelmessig fortjeneste.

Kap. 4. Økonomisk og administrative konsekvenser

I høringen fremgår det at maksimalprisnivået skal ligge slik at tilbyder med all sannsynlighet vil få dekket sine kostnader. EL og IT Forbundet mener at dette må styrkes, da et europeisk prisnivå kan være av en slik størrelse at det ikke gir norske operatører muligheter til å oppnå en forretningsmessig pris.

Maksprisnivået må være slik at norsk tilbyder er sikret kostnadsdekning og en rimelig profitt. Dette må sikres før det innføres maksprisregulering i Norge. Det er både viktig og riktig at regelverkets unntaksbestemmelser gir mulighet til å oppnå unntak når det er nødvendig.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.