Høringssvar: Likestilling

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte utredning mottatt fra Kulturdepartementet. EL og IT Forbundet har levert innspill til høringen.
Datert 30. september 2017. EL og IT Forbundet har behandlet utredningen og kommer i innledningen med noen generelle kommentarer før kommentarer til utvalgets kapittel 15.
Forbundet har avgitt høringssvar til forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.