Høring om tiltak mot seksuell trakassering

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet deltok på høring i Stortingets familie- og kontrollkomite i forbindelse med to representantforslag om forebygging av seksuell trakassering.Her er innspillene forbundets representanter, kommunikasjonssjef Robert Kippe og ungdomsleder Dagfinn Svanøe, la fram for komiteen.

Det har vært sjokkerende for de fleste å se hvor omfattende seksuell trakassering er. Metoo-kampanjen har sperret øynene opp hos mange, både privatpersoner, organisasjoner og virksomheter. Forhåpentligvis vil kampanjen resultere i et taktskifte i arbeidet med forebygging av seksuell trakassering og gode rutiner for håndtering av varsler.

Det er svært positivt at det ligger forslag til behandling i Stortinget. EL og IT Forbund ser på økt bevissthet og kunnskap som nøkkelen for å lykkes i forebygging av seksuell trakassering. Det samme gjelder for bedre håndtering av saker. Begge representantforslagene foreslår gode tiltak for å øke kompetansen på feltet.

Seksuell trakassering er et vanskelig tema fordi det ofte omhandler sårbare personer og fordi selv erfarne ledere må utenfor komfortsonen. Det er vanskelig fordi grensene kan være forskjellige fra person til person, fra situasjon til situasjon og fra arena til arena. Kanskje misliker noen det som blir sagt fra en person, mens de samme ordene er greie om det kommer fra en annen person. Noe kan være greit å si på fritiden, men ikke i en arbeidssituasjon osv.

Det er mye som bør gjøres. EL og IT Forbundet vil trekke fram to ting:

Det første er støtte til LO og Likestillings- og diskrimingeringsombudet sine forslag om at forebygging og oppfølging bør bli en del av virksomhetenes HMS-arbeid, og at dette bør inn i arbeidsmiljøloven. Nøyaktig hvordan dette bør innarbeidet i loven og i forskrifter, bør utvikles i nær dialog med arbeidslivets parter.

Arbeidslivet er en arena hvor mye av den seksuelle trakasseringen skjer. Mer oppmerksomhet i HMS-arbeid vil skape økt bevissthet omkring seksuell trakassering som et arbeidsmiljøproblem, og det vil gjøre forebygging til en del av HMS-arbeidet gjennom nødvendig opplæring av verneombudet.

Dagens system for HMs-arbeid og opplæring av verneombud fungerer stort sett godt. Det er en veletablert arena og et lovverk som er godt kjent i næringslivet. Det er en god arena for å bekjempe seksuell trakassering som et arbeidsmiljøproblem.

Det andre vi vil vektlegge er at styrking av veiledningstilbudet i saker om seksuell trakassering bør styrkes. Mange bedrifter og organisasjoner mangler kunnskap om både forebygging og håndtering. Her har både Likestillings- og diskrimingeringsombudet og Arbeidstilsynet viktige roller. Disse må få ressurser til å styrke sitt arbeid. Vår påstand er at det i dag er høy vilje til å ta tak i seksuell trakassering, men at mange trenger veiledning på grunn av stor usikkerhet og manglende erfaring fra denne type arbeid.

Utover dette slutter vi oss til høringsnotatet fra LO.