Høringssvaret

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven

Forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.
EL og IT Forbundet har mottatt høringen og vil her gi forbundets syn på forslagene fra regjeringen. Svaret ble vedtatt av forbundsstyret 24. februar 2022.