Gode begrunnede forslag om innleieregelverket

Publisert: 11.12.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Representantforslag 12 S (2019–2020) fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket.

EL og IT Forbundet er et LO-forbund med 39.000 medlemmer innen IKT, energi og el-installasjon. Den største medlemsgruppen er elektrikere i bygg- og verftsindustrien. Vårt mål er et arbeidsliv basert på faste ansettelser, flere læreplasser og kompetanseutvikling.

EL og IT Forbundet støtter forslaget som er fremmet. Dette gjør vi blant annet med bakgrunn i våre erfaringer med å følge opp innleieforhold.

Arbeidsmiljølovens § 14 – 9 a ble i 2015 endret fra «Når virksomhetens karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten»til følgende: «Når arbeidet er av midlertidig karakter». Dette innvirket direkte på innleiebestemmelsene i § 14 – 12 (2), som krever avtale med tillitsvalgte før en bedrift kan benytte bemanningsbyråer på sine prosjekter.

Departementet lovet at endringen av ordlyden kun skulle være en forenkling, og ikke en realitetsendring. Fagbevegelsen advarte sterkt mot denne forenklingen fordi vi fryktet at dette ville føre til en økning i ulovlig innleie. I ettertid ser vi at bestemmelsen har blitt misbrukt i stort omfang. Rapporten som forslagstillerne viser til, bekrefter dette.

Vi møter stadig vekk bedriftsledere, prosjektledere og byggherrer som fortolker lovendringen slik at innleie uten avtale med tillitsvalgte er lovlig fordi byggeprosjektet er av midlertidig karakter. Selv Arbeidstilsynet har problemer med oppfølging og fortolkning av loven på dette området, noe sitatet i forslaget fra representantene viser.

Stortingets forenkling av lovteksten i 2015, og at den kollektive søksmålsretten er fjernet, ødelegger for målet om strengere regulering av innleiebransjen og flere faste ansettelser.

Det er på høy tid at man både kartlegger situasjonen og gjør innstramminger i dagens lovverk, i tråd med det forslagstillerne foreslår.  EL og IT Forbundet vil samtidig påpeke at et forbud mot innleie fra bemanningsbyråer som kun gjelder byggebransjen i Osloregionen, fort kan føre til at problemene i denne bransjen flyttes til andre steder i Norge. Derfor mener vi primært at forbudet må omfatte hele landet og flere bransjer.

Vi ønsker komiteen lykke med behandlingen av forslaget.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.