Arbeidsliv

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Eviny lovet de ansatte en ryddig nedbemanning, men så langt har de bare levert tomme ord, og brutte løfter. – Uakseptabelt og sjokkerende, tordner EL og IT Forbundet. 
EL og IT Forbundet er kritisk til at Telenor kutter 200 ansatte i faste stillinger, men samtidig fortsetter med en høy grad av innleie.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.
22. februar tredde LOs representantskap sammen for å vedta tariff-uttalelsen, eller hovedretningslinjene, for hovedoppgjøret 2022.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.