Støtter de streikene i private omsorgsbedrifter

- innholdet kan være utdatert

Denne forskjellsbehandlingen kan rett og slett ikke få lov til å fortsette, sier Jan Olav Andersen, forbundsleder for EL og IT Forbundet


Streiken i private omsorgsbedrifter har pågått siden 9. januar etter at Fagforbundet og FO brøt meklingen med NHO. Meklingen omfattet ansatte innenfor blant annet rusfeltet, barnevern og psykisk helse.
Bruddet var et faktum i år, men selve konflikten har sitt utspring i et løft NHO foretok i 2019.
På det tidspunktet ble lønnen til sykepleierne løftet og harmonisert med det offentlige, slik at de skulle tjene like mye i begge sektorer.
Resten av de høyskole- og universitetsutdannede i samme område ble derimot holdt utenfor. De ble stående tilbake med en lønn som stadig fortsetter å sakke etter sine kollegaer i offentlig sektor, og nå også innenfor samme virksomheter.

– Dette er en praktisk som ikke kan få fotfeste. Innenfor samme avtaleområde må ansatte kunne forvente at de blir behandlet likt, alt annet bryter med grunnprinsippet i det norske arbeidslivet, sier han.

Les mer: 

Streik i private omsorgsbedrifte (Fagforbundet.no)
Les mer: 

Derfor streiker vi i privat sektor (FO.no)