Tariffoppgjør

Enighet på Energiavtalen med Samfunnsbedriftene

Onsdag 29. mai ble partene enige i hovedoppgjøret 2024 etter to dagers forhandlinger.

Solid JA i uravstemning på Telenoroverenskomsten

11. – 13. mai ble det avholdt mekling mellom EL og IT Forbundet og NHO i tariffoppgjøret 2024.

Enighet i meklingen på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO elektro enige på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Hovedoppgjøret på LOK 2024

Her kan du finne informasjon samla om hovedoppgjøret på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Andre streikeuttak på Landsoverenskomsten for elektrofagene

I disse bedriftene vil medlemmer tas ut i en eventuell streik fra mandag 3. juni.

Gjeldende satser for konfliktstøtte

Dette er satsene for konfliktstøtte. Vedtatt av forbundsstyret 12. mars 2024

Enighet på Energioverenskomsten

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.

Brudd på IKT-overenskomsten

Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Dette er streikeuttaket på LOK

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Forhandlinger startet på Energioverenskomsten

Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.

Klart for mekling på Telenor-overenskomsten: 99 ansatte kan gå ut i streik fra mandag

– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Enighet om oppgjøret i OneCo Networks

Onsdag 8. mai ble det oppnådd enighet i bistandsforhandlingene for OneCo Networks.