Solid ja-flertall på LOK

85 prosent stemte ja til meklingsresultatet på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Uravstemningen på tariffoppgjøret mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro på LOK er nå avsluttet.

Det ble et stort ja-flertall, hele 85,09 %.

Av de 14494 stemme berettigede deltok 11024 i uravstemningen, dette gir en total oppslutning på 76,06 %.

Med bakgrunn i LOs vedtekter er resultatet dermed godkjent.