IKT-mekling på overtid

Det mekles på overtid på IKT-overenskomsten.