Hva skjedde med «å ta vare på den enkelte», Fresvik?

Eviny lovet de ansatte en ryddig nedbemanning, men så langt har de bare levert tomme ord, og brutte løfter. – Uakseptabelt og sjokkerende, tordner EL og IT Forbundet. 

Atle Rasmussen under LO kongressen i 2022 Foto: Leif Martin Kirknes/Nettverk/frifagbevegelse.no


– Våre medlemmer er skuffet, provoserte og sinte. Garantiene og løftene de tillitsvalgte fikk i de mange møtene og forhandlingene med ledelsen har vist seg å være helt verdiløse, sier Atle Rasmussen, distriktsleder for EL og IT Forbundet i Vestland.
Rasmussen har fulgt opp de tillitsvalgte og medlemmene i Eviny tett under denne prosessen. Han forteller at ledelsen i Eviny i liten grad har vært villig til å ta inn over seg det de tillitsvalgte har kommet med.
– Hadde ledelsen virkelig vært interessert i å høre på de tillitsvalgte, så hadde vi ikke vært i en situasjon som denne. Der det i liten grad har blitt tatt hensyn til ansiennitet og individuelle forhold i utvelgelsen av sluttpakker. Til og med tilbakemeldingene om fristene har ledelsen valgt å lukke ørene for, forteller han.
Syv dager – det var alt de ansatte som mottok tilbud om sluttpakke fikk til å vurdere om de skulle takke ja eller nei.
– De tillitsvalgte i EL og IT Forbundet ba ledelsen om å utsette svarfristen flere ganger. De ansatte burde ha fått bedre tid til å søke råd og til å ta grundige vurderinger. Det er for drøyt å kalle sluttpakkene for frivillig. De ansatte er satt opp i et hjørne og mange føler seg tvunget til å si ja, påpeker Rasmussen.
Forbundets tillitsvalgte mente i tillegg at ansatte som ba om en revurdering burde beholde sluttpakketilbudet, fram til denne var gjennomført.
–  Provoserende nok, etter at konserndirektør Ragnhild Fresvik var ute i media og sa «Det viktigste fokuset nå er å ta vare på den enkelte», nektet ledelsen å komme oss i møte, forklarer han.

Ledige stillinger


Det er ikke bare hastverket som har skapt reaksjoner. Det er nemlig flere ubesatte stillinger i andre deler av konsernet, som ledelsen har valgt å holde utenfor prosessen. Begrunnelsen er at de som har mottatt sluttpakke ikke er kvalifisert.
– Dette er stillinger med tilsvarende arbeidsoppgaver og krav til kompetanse. Der det eventuelt har vært forskjeller så har ledelsen faktisk hatt muligheten til å støtte den enkelte med kompetansehevende tiltak, sier Rasmussen, samtidig som han påpeker at det er i det blå i hvor stor grad dette har blitt gjort.
– Det eneste vi har sett er at det har blitt gjort overfladiske kompetansekartlegginger, utdyper han.
Nedbemanningsprosessen er ikke ferdig med denne runden, for dette er kun den såkalte frivillige delen. Tilliten til prosessen er derimot helt borte.
– Samlet sett så ser det ut til at selskapets visjoner og verdier ikke overlevde møtet med denne prosessen. De tillitsvalgte har måtte løpe etter informasjon, og blitt møtt av lukkede ører når det har vært møter. Det håper jeg de offentlige eierne har fått med seg, konkluderer Rasmussen.