– Et av de viktigste forsvarsverkene mot A-krim

Publisert: 15.05.24
Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.

Forbundsleder i EL og IT, Geir Ove Kulseth Foto: Haakon Eltvik. 

– Arbeidslivskriminaliteten i Norge øker. Dette har store konsekvenser for enkeltpersoner, bransjer og det generelle arbeidslivet. Fair Play Bygg er et av de viktigste forsvarsverkene vi har mot A-krim i våre bransjer. Vi er veldig fornøyde med at regjeringen har lyttet til våre innspill om å gi mer penger til organisasjonens arbeid, sier forbundsleder i EL og IT, Geir Ove Kulseth.

Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Organisasjonen gjør en uvurderlig jobb med å avdekke og følge opp kriminalitet og sosial dumping i byggenæringene i Norge.  Fair Play Bygg Norge er forbundets tetteste samarbeidspartner knyttet til forebygging av A-krim.

EL og IT har vært tydelige mot regjeringen på at økonomien i Fair Play Bygg må styrkes for å opprettholde organisasjonens kapasitet.

–  Flere høyrestyrte kommuner har den siste tiden gjort kraftige kutt i tilskuddene til Fair Play Bygg. En av disse kommunene er Oslo hvor problemene med arbeidslivskriminalitet er størst. Det er betryggende at regjeringen nå tar det ansvaret som enkelte kommuner har valgt å løpe fra, sier Kulseth.

Arbeidslivskriminalitet er en av de største truslene mot et trygt og seriøst arbeidsliv, og når omfanget øker kreves kraftfulle tiltak og en styrking av alle organisasjoner og etater kjemper mot dette.

– Vår tydelige oppfordring til budsjettpartner SV er nå å sørge for at økte tilskudd til Fair Play Bygg blir realisert i den videre prosessen, avslutter Kulseth.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.