Arbeidstilsynet starter tilsyn med bemanningsbransjen

Publisert: 01.07.20
(Endret: 07.03.22)

Forsidefoto: Leif Martin Kirknes/Nettverk

– En kjærkommen endring som vi har jobbet for lenge. Her er det dessverre mye brudd på loven.

Fra og med i dag vil Arbeidstilsynet føre tilsyn med innleie fra bemanningsforetak i arbeidslivet. Hovedfokus vil være på om innleiet er lovlig og om de innleide arbeidstakerne likebehandles med faste ansatte.

– Dette er en kjærkommen endring som vi i fagbevegelsen har jobbet for lenge.  Vi har god grunn til å anta at mye av innleien som foregår i dag bryter med de forutsetningene som ligger i arbeidsmiljøloven. Dette gjelder både kravet om likebehandling og at et innleieforhold skal være avtalt med tillitsvalgte. Her foregår det dessverre mye brudd på loven, sier forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Jan Henrik Larsen.

Byggebransjen i Oslo-regionen først ut

Frem til i dag har bestemmelsene om innleie i hovedsak vært underlagt privatrettslig håndheving. Det vil si at arbeidstaker måtte bringe en eventuell tvist om innleie inn for domstolene. Tvister forblir privatrettslige, men gjennom en endring i lovverket gir regjeringen nå Arbeidstilsynet mulighet til å føre tilsyn med innleie, og til å bruke reaksjoner mot praksis som ikke følger reglene.

Ifølge Arbeidstilsynet er det bygg- og anleggsvirksomheter i Oslo og omegn som ligger an til å få tilsyn først. Bakgrunnen er at det tidligere er rapportert om høy andel innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen i Oslo-området.

Innleie er en mulighet til å dekke et midlertidig arbeidskraftbehov, og er ikke ment å gi andre driftsmessige fordeler framfor fast ansettelse. Et av målene med tilsynene er derfor å hindre at innleide gis dårligere arbeidstidsordninger eller lønnes dårligere enn fast ansatte, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.