Livesending: Pensjonskonferansen – Fra folketrygd til tjenestepensjon og AFP

23.03.22
(Endret: 23.03.22)
Livesending fra EL og IT Forbundets spennende dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.
22. februar tredde LOs representantskap sammen for å vedta tariff-uttalelsen, eller hovedretningslinjene, for hovedoppgjøret 2022.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.