Gode tiltak mot bemanningsbransjen

EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

– Vi skulle gjerne ha sett at forbudet gjaldt nasjonalt, men med de foreslåtte endringene så kommer regjeringen fagbevegelsen i møte, sier Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundets leder.
Les: EL og IT Forbundets høringssvar.
Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven som blant annet vil oppheve den generelle innleieadgangen ved midlertidig arbeid, utvide rettighetene til fast ansettelse for innleide arbeidstakere, og innføre et innleieforbund på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
– Veksten i bemanningsbransjen har vært urovekkende, og er en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen. Forslaget, som er sendt ut på høring, viser at regjeringen tar problemet på alvor, mener Andersen, som sammen med forbundsstyret stemte for et høringssvar som støtter regjeringens tiltak.
Samtidig advarer de i svaret mot å gjenta tidligere feilgrep ved å ha noen form for tillit til bemanningsbransjen.

Blant annet retten til fast ansettelse pekes på som et område der forsøk på omgåelse kan oppstå. For eksempel ved at ansatte rulleres på for at de ikke skal kunne oppfylle kravet om to års ansettelse.
– Det er ingenting som tilsier at bransjen nå vil ta sitt ansvar på alvor. Tvert imot har bemanningsbransjen misbrukt alle sjansene den har fått. Derfor forventer vi at arbeidstilsynet, skatteetaten og politiet får de nødvendige resursene for å følge opp etterlevelsen av loven, forklarer han, og legger til at dette enda er bare ett skritt på veien.
– Vi kommer fortsatt til å jobbe for et totalforbud mot denne løsarbeiderbransjen, og med dette forslaget har vi tatt et stort skritt i riktig retning.