Uttalelse

Norge er god på likestilling mellom kvinner og menn, og det er ikke tvil om at likestillingen har kommet langt.
EL og IT Forbundet er opptatt av at våre medlemmer skal ha trygge og gode pensjonsordninger. Dette er alderspensjonsordninger i Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP), og tjenestepensjonsordninger.
EL og IT Forbundet, og forbundets ungdomsutvalg, har satt psykisk helse på sakskartet. Dette er et tema som har vært underkommunisert i fagbevegelsen.
Stabil og sikker forsyning av elektrisk kraft er en samfunnskritisk oppgave.
Lokale tillitsvalgte er en av bærebjelkene i norsk fagbevegelse.
Det norske boligmarkedet er en av de kraftigste driverne for sosiale og geografiske forskjeller i dag.
Russlands brutale angrep på Ukraina har endret både den sikkerhetspolitiske og økonomiske situasjonen i Europa, men først og fremst har det dramatisk endret livene til millioner av ukrainere.
En av de største utfordringene Norge står overfor er mangelen på fagarbeidere.
Elektrifisering og digitalisering vil spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet, og representerer store muligheter for nye arbeidsplasser og inntekter utover oljealderen.
Det norske arbeidslivet beskrives som et av verdens beste. Dette er på grunn av fagbevegelsens sentrale tilstedeværelse og evne til å stå sammen mot urettferd og angrep på arbeidsfolk.
EL og IT Forbundets 6. ordinære landsmøte krever at virksomheter som skal arbeide innen elektroniske kommunikasjonsnett skal benytte fagarbeidere som har relevant fagbrev.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.