Landsmøteuttalelse: Styrk telekommunikasjonsfaget – forsvar den digitale grunnmuren

08.05.23
EL og IT Forbundets 6. ordinære landsmøte krever at virksomheter som skal arbeide innen elektroniske kommunikasjonsnett skal benytte fagarbeidere som har relevant fagbrev.

Vi forventer at partene i arbeidslivet inviteres med i arbeidet ved revidering av autorisasjonsforskriften.

Elektroniske kommunikasjonsnett er samfunnskritisk infrastruktur. Telekommunikasjonsbransjen bygger, drifter og vedlikeholder systemer som ved feil kan sette liv og helse i fare, dette er systemer som f. eks brannalarmanlegg, pasientsignalanlegg, transportnettet for kommunikasjon og mobildekning.

Telekommunikasjonsmontørfaget er derfor å anses som et samfunnskritisk yrke. Det som kan dokumentere kompetansen til de som arbeider innenfor bransjen er et fagbrev. I dag ser vi at useriøse bedrifter benytter ufaglært arbeidskraft og arbeidskraft som utsettes for sosial dumping. Samfunnets digitale grunnmur må være trygg og sikker. Vi kan ikke se på at useriøse bedrifter fortrenger seriøse bedrifter som er opplæringsbedrifter, har tariffavtale og ordnede forhold.

EL og IT Forbundets landsmøtet krever og forventer at forskriften revideres slik at kun faglærte arbeidstakere kan jobbe selvstendig med EKOM-nett. Bedrifter som ikke er autorisert av NKOM ved eksempelvis Ekom-nettautorisasjon (ENA) skal ikke ha anledning til å jobbe selvstendig i Ekom-nettet.

Det må stilles krav om at bedrifter som tilbyr installasjon av ekom-nett skal ha ekom-nettautorisasjon i alle underenheter.

Relevante artikler

Norge er god på likestilling mellom kvinner og menn, og det er ikke tvil om at likestillingen har kommet langt.
EL og IT Forbundet er opptatt av at våre medlemmer skal ha trygge og gode pensjonsordninger. Dette er alderspensjonsordninger i Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP), og tjenestepensjonsordninger.
EL og IT Forbundet, og forbundets ungdomsutvalg, har satt psykisk helse på sakskartet. Dette er et tema som har vært underkommunisert i fagbevegelsen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.