Landsmøteuttalelse: Internasjonal uttalelse

08.05.23
Russlands brutale angrep på Ukraina har endret både den sikkerhetspolitiske og økonomiske situasjonen i Europa, men først og fremst har det dramatisk endret livene til millioner av ukrainere.

Mange tusen soldater er drept på begge sider, men verst er allikevel de sivile ofrene. Terrorbombing av sivile mål og massiv ødeleggelse av infrastruktur har gjort livet vanskelig og drevet millioner på flukt, både internt i eget land og til andre land.

EL og IT Forbundet støtter det ukrainske folket sin kamp for selvstendighet og krever at Russland oppgir sitt folkerettsstridige forsøk på å annektere Ukraina.

Russland må trekke sine styrker ut av Ukraina NÅ!

Norge må fortsette å ta imot flykninger fra Ukraina med åpne armer, uten at det begrenser mottak av flyktninger fra andre deler av verden, og de må raskt gis tilbud om kompetansetiltak som setter de i stand til å bidra til gjenoppbygging av Ukraina når krigen er over. Også behandling av sårede ved norske sykehus må fortsette.

EL og IT Forbundet støtter at Norge gir ulike typer bistand og støtte til den ukrainske motstandskampen, også nødvendig våpenhjelp.

EL og IT Forbundet vil anerkjenne at mange russere, som har tatt avstand fra krigen, og lever i Norge, opplever å være under et stort press. Vi vil jobbe for å ivareta arbeidskolleger som skulle oppleve å miste autorisasjon og annen klarering de trenger for å utføre arbeidet sitt. De skal ivaretas på en god måte. Vi mener det er grunn til å være opptatt av sikkerhet, men vil advare mot mistenkeliggjøring av gode arbeidskolleger på bakgrunn av nasjonalitet.

Krigen i Ukraina har også brakt atomvåpentrusselen nærmere. Norge må aktivt arbeide for kjernefysisk nedrustning og arbeide for at NATO innlemmer FN- traktaten som forbyr atomvåpen i alliansens strategi. Også Norge må undertegne og ratifisere traktaten.

I skyggen av krigen i Ukraina eksisterer mange og alvorlige konflikter i andre deler av verden.

Situasjonen i de palestinske områdene har blitt stadig verre med økt undertrykking av palestinere. Blokaden av Gaza, den folkerettsstridige muren og utbygging av ulovlige bosettinger hindrer palestinsk selvstyre og selvstendighet. Etter årevis med resolusjoner og såkalt dialog er det ingen fremgang å spore.

Israel har terrorstemplet og kriminalisert internasjonalt anerkjente palestinske menneskerettighetsorganisasjoner i et forsøk på å stoppe dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd.

Norske myndigheter må kreve at Israel umiddelbart fjerner terrorstemplingen.

Gjennom lovendringer som slår fast at Israel er en jødisk nasjonalstat, som diskriminerer arabisk språk i forhold til hebraisk, og gir den jødiske befolkningen eksklusive rettigheter, forsterkes inntrykket av Israel har utviklet seg til en apartheidstat. Dette har også FNs spesialrapportør for menneskerettigheter slått fast.

Det internasjonale samfunnet har tidligere møtt apartheid med boikott. Når internasjonalt press og FN-resolusjoner ikke stanser overgrepene mot palestinere er det på tide å ta sterkere virkemiddel i bruk.

EL og IT Forbundet støtter en internasjonal boikott av staten Israel og vil arbeide for tilslutning til dette for å øke det internasjonale presset mot Israel.

Vi står i solidaritet med de som daglig må kjempe for grunnleggende menneskerettigheter, som kampen for kvinner og jenters rettigheter i Iran og Afghanistan. Legitim protest og demonstrasjon møtes av myndighetene med drap, fengsling, vold og tortur. Det må legges et kraftig internasjonalt press på regimene for å gi friheter til folket, og vi forventer at Norge står i front for dette.

Relevante artikler

Norge er god på likestilling mellom kvinner og menn, og det er ikke tvil om at likestillingen har kommet langt.
EL og IT Forbundet er opptatt av at våre medlemmer skal ha trygge og gode pensjonsordninger. Dette er alderspensjonsordninger i Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP), og tjenestepensjonsordninger.
EL og IT Forbundet, og forbundets ungdomsutvalg, har satt psykisk helse på sakskartet. Dette er et tema som har vært underkommunisert i fagbevegelsen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.